۱۴اشتباه که در بازسازی خانه باید از آن اجتناب کنید.بخش سوم

  ۶ ماه بعد :: حداقل سه نقل‌قول بدست آورید. رقابت می‌تواند به کاهش هزینه‌های کلی کمک کند ، بنابراین از آن به نفع خود استفاده کنید. گزینه‌های تامین مالی را با بانک خود توضیح دهید. شما باید قبل از رسیدن به هر پروژه بزرگ یا کوچک محدودیت‌های قدرت خود را بدانید. لیست خود را…